Spomenik mariborski industriji

Pogled s Piramide proti območju nekdanje mariborske industrije v Melju (fotografija Marjetka Berlič)

Prva žarnica na naših tleh

Industrijski razcvet Maribora in severovzhodne Slovenije so pogojevale ugodna geografska lega, ugodne razmere v prometu in elektrifikacija. Električna luč je na naših tleh najprej zasvetila prav v Mariboru, in sicer 4. aprila 1883. To je le štiri leta potem, ko je Edison izumil žarnico na ognjeno nitko. Karl Scherbaum, mariborski podjetnik, je v svojem parnem mlinu vpeljal električno razsvetljavo s 36 žarnicami. Leta 1918 je začela obratovati elektrarna Fala.

Pogled s Piramide na Scherbaumovo domovanje, danes Muzej narodne osvoboditve (fotografija Marjetka Berlič)

Tekstilna industrija

Pred prvo svetovno vojno v mestu ni bilo industrije, izjema so bile železniške delavnice. V času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je imel Maribor na novem tržišču ugoden položaj. To je pripeljalo v mesto ob Dravi tuje podjetnike. Nova industrijska panoga v Mariboru je postala tekstilna industrija.

Izdelka iz nekdanje mariborske tekstilne industrije hrani OŠ Draga Kobala Maribor (fotografija Marjetka Berlič)

Po vdoru okupatorja leta 1941 so nacisti industrijsko proizvodnjo v Mariboru preusmerili v delovanje za potrebe svojega vojnega gospodarstva. Gospodarski položaj Maribora so vojni dogodki še poslabšali. Spremembe so najbolj občutili v tekstilni industriji.

Aprila 1941 so Nemci pričeli s pripravami na izgradnjo Tovarne letalskih motorjev na Teznem.

Konec vojne, maja 1945, so Mariborčani pričakali v skoraj povsem porušenem mestu. Odstranjevanje posledic bombardiranj je v mestu trajalo vse do leta 1950. Tudi v prvih letih po osvoboditvi je bil Maribor najmočnejše industrijsko središče Slovenije in Jugoslavije. Kljub pomanjkanju delavcev in potrebni obnovi porušenega mesta so že v začetku leta 1946 dosegli obseg predvojne proizvodnje.  Osnovna naloga nove socialistične države je bila izkopati se iz zaostalosti in izpod ekonomske odvisnosti od tujega kapitala.

20. stoletje se je za industrijski Maribor končalo žalostno. Zaradi razpada Jugoslavije je prišlo do velikih sprememb in izgube trgov. Brezposelnost in stečaji so izbrisali nekdaj cvetoča podjetja.
Razstavo mariborske industrije si lahko ogledate v Muzeju narodne osvoboditve Maribor.

Zanimivosti:

  • Prvi vlak je v Maribor pripeljal leta 1846.
  • Zaradi razcveta tekstilne industrije je bil v tridesetih letih prejšnjega stoletja poimenovan jugoslovanski Manchester.
  • K sreči se leta 1945 ni uresničila Hitlerjeva zahteva po uničenju vseh gospodarskih in prometnih objektov v Mariboru.
  • Največji industrijski obrati v Mariboru so bili Tovarna avtomobilov Maribor – TAM, TVT Boris Kidrič, Mariborska tekstila tovarna – MTT, Mariborska livarna Maribor, Elektrokovina, Metalna, Marles, Zlatorog, Swaty, Lilet …

Iz spominov nekdanjih delavcev:

  • Informator N.Z.: »Zame je bil najhujši dan, ko sem ostal brez dela. Tovarno so zaprli.«
  • Informatorka D.F.: »Odnosi med zaposlenimi so bili dobri. Imam prelepe spomine na sindikalne izlete …«
  • Informatorka D.A.R: «V posebnem spominu mi je ostala jubilejna nagrada za 10 let dela v tovarni, ko sem v dar dobila ročno uro in seveda plaketo za zvestobo v podjetju. V tovarni so delili nagrade delavcem za deset, dvajset in trideset let. Seveda v isti tovarni!«
  • Informatorka H.K.: »»Najbolj mi je ostalo v spominu, ko sem morala prvi teden jesti samo klobase. To so bile navade starejših delavcev, pomenil je neke vrste krst. Klobase so se mi tako zagabile, da jih še danes preveč ne maram. To ni najlepši spomin. Imam pa tudi lepe spomine, saj sem tam spoznala svojega moža.«

 

Viri:

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja